अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, कोकण विभाग, ठाणे

ठाणे समितीची स्थापना

ठाणे समितीची स्थापना सरकारकडून मंजूर केली आहे: आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय एसटी 1090 / क्यू.138 / के -10 दिनांक 06.0 9.2000, 15.03.2001 रोजी.

प्रशासकीय संरचना

              अनुसूचित जमातींसाठी सरकारने अनेक सुविधांची घोषणा केली आणि त्यांना विकासाच्या आणि विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यास सांगितले. महाराष्ट्र अनुसूचित जाति, अनुसूचित जमाती, विमुक्ता जाती, नाममात्र जनजाती, महाराष्ट्र राज्यातील इतर मागासवर्गीय वर्ग अनुसूचित जमातींचा फायदा लक्षात घेऊन या समस्येपासून दूर राहतील. आणि या अधिनियमाच्या अंमलबजावणीसाठी इतर विशेष मागासवर्गीय जातीचे प्रमाणपत्र (प्रमाणीकरण व नियमन प्रमाणन) अधिनियम -2000 (महाराष्ट्र क्रमांक 23-2001) आणि महाराष्ट्र अनुसूचित जमाती (सत्यापन व पडताळणीचे नियमन) नियम, 2003 दिनांक 04.06.2003 पासून या अधिनियमात आणि नियमांमध्ये, सर्व प्रक्रिया अनुसूचित जमातीच्या व्यक्तींचे प्रमाणित प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी आणि सत्यापित करण्यासाठी प्रस्तावित केले गेले आहेत.

                   समितीची कार्यपद्धती अनियंत्रित स्वरूपाची असते आणि चौकशीच्या वेळेस समिती नागरी न्यायालयीन संहिता, 1 9 08 च्या अंतर्गत दावे ठरवताना नागरिक अधिकार्यांना देण्यात आलेल्या सर्व हक्कांचे हकदार असते. , सक्षम प्राधिकारी, अपीलीय प्राधिकरण आणि सत्यापन समितीकडे.समितीच्या निर्णय प्रक्रियेत कार्यरत असलेल्या सर्व अधिकाऱ्यांची जबाबदारी समान आहे. निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत, आयुक्त आणि अध्यक्ष सहआयुक्त आणि उपाध्यक्ष, उप संचालक (संशोधन) आणि सदस्य सचिव, वरिष्ठ संशोधन अधिकारी आणि सदस्य व संशोधन अधिकारी आणि सदस्य सहभागी आहेत.

 

अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती कर्मचारी, कोकण विभाग, ठाणे


 • सीताराम भालेकर

 • सहआयुक्त
 • ईमेल :
 • जिल्हा : ठाणे
 • रंजना दाभाडे

 • उपसंचालक
 • ईमेल :
 • जिल्हा : ठाणे
 • स्नेहल गोवेकर

 • वरिष्ठ संशोधन अधिकारी
 • ईमेल :
 • जिल्हा : ठाणे
 • रुक्मीनी गलंडे

 • पोलिस उपअधिक्षक
 • ईमेल :
 • जिल्हा : ठाणे
 • माया मोरे

 • पोलीस निरीक्षक
 • ईमेल :
 • जिल्हा : ठाणे
 • दिलीप पाटील

 • पोलीस निरीक्षक
 • ईमेल :
 • जिल्हा : ठाणे
 • सुधाकर खोत

 • पोलीस निरीक्षक
 • ईमेल :
 • जिल्हा : ठाणे
 • संतोष.सोनवणे

 • पोलीस निरीक्षक
 • ईमेल :
 • जिल्हा : ठाणे
 • शुभांगी कांबळे

 • संशोधन अधिकारी
 • ईमेल :
 • जिल्हा : ठाणे
 • सोमनाथ कांबळे

 • संशोधन अधिकारी
 • ईमेल :
 • जिल्हा : ठाणे
 • के. अे. मेहेर

 • विधी अधिकारी
 • ईमेल :
 • जिल्हा : ठाणे
 • रत्नाकर कोळी

 • संशोधन सहाय्यक
 • ईमेल :
 • जिल्हा : ठाणे
 • दिलीप गायकवाड

 • लघुलेखक निम्नश्रेणी
 • ईमेल :
 • जिल्हा : ठाणे
 • शिवाजी सुर्यवंशी

 • लघुलेखक निम्नश्रेणी
 • ईमेल :
 • जिल्हा : ठाणे
 • ऐश्वर्या देवस्थळी

 • लघुटंकलेखक
 • ईमेल :
 • जिल्हा : ठाणे
 • रुपाली काळे

 • लिपिक टाइपराइटर
 • ईमेल :
 • जिल्हा : ठाणे
 • शिवकन्या दासरे

 • लिपिक टाइपराइटर
 • ईमेल :
 • जिल्हा : ठाणे
 • दिपेद्र आंबुकर

 • लिपिक टाइपराइटर
 • ईमेल :
 • जिल्हा : ठाणे
 • दिपाली पगारे

 • लिपिक टाइपराइटर
 • ईमेल :
 • जिल्हा : ठाणे
 • योगिता कमळजा

 • महिला पोलिस शिपाई
 • ईमेल :
 • जिल्हा : ठाणे
 • शुभांगी भोसले

 • महिला पोलिस शिपाई
 • ईमेल :
 • जिल्हा : ठाणे
 • जफर शहा

 • पोलिस शिपाई
 • ईमेल :
 • जिल्हा : ठाणे
 • भिमसेन यशवंते

 • शिपाई
 • ईमेल :
 • जिल्हा : ठाणे
 • सादिक शेख

 • पोलीस कॉन्स्टेबल
 • ईमेल :
 • जिल्हा : ठाणे
 • मुस्तफा तडवी

 • पोलीस कॉन्स्टेबल
 • ईमेल :
 • जिल्हा : ठाणे
 • किशोर डिंगोरे

 • लिपिक
 • ईमेल :
 • जिल्हा : ठाणे
 • आनंद पाटील

 • संशोधन सहाय्यक
 • ईमेल :
 • जिल्हा : ठाणे