Student Enquiry

स्वीकार्य फाइल स्वरूप: .png, .jpg, .jpeg

 

 

 

 

शैक्षणिक पात्रता

पदवी / पदविका अभ्यासक्रमाचे नाव कॉलेजचे नाव विद्यापीठाचे नाव विषय दिले जाणारे उत्तीर्ण टक्केवारी / ग्रेड
एसएससी
एचएससी
पदवी
पदव्युत्तर शिक्षण
इतर

प्रतिमा वाचू शकत नाही? क्लिक करा येथे रीफ्रेश करण्यासाठी.