Districtwise Total & Tribal Population

Back Export as PDF

Districtwise Total & Tribal Population as per 1991, 2001 & 2011 Census of Maharashtra State

* Figures in Thousand

Sr. No District 1991 Census Population 2001 Census Population 2011 Census Population Tribal Area (Sq.Km)
Total Tribal Total Tribal Total Tribal
1 Mumbai Suburban 6751768640719357105 -
2 Mumbai City 317528333821308525 -
3 Thane 5249951813211998070425 2531
4 Palghar --------------------29901118 4997.41
5 Raigad 182523422082692634305 782
6 Ratnagiri 154415169720161520 -
7 Sindhudurg 832486958507 -
8 Nashik 38519314994119461071564 6197.44
9 Dhule 147337517084442051647 1628
10 Nandurbar 1063661131286016481142 4226
11 Jalgaon 318831436834364230604 231
12 Ahmednagar 337324040413034543378 1073
13 Pune 553321672322629429349 1283.14
14 Satara 245118280922300430 -
15 Sangli 221011258418282218 -
16 Solapur 323148385069431878 -
17 Kolhapur 299015352321387630 -
18 Aurangabad 22148428971003701143 -
19 Jalna 136428161332196042 -
20 Parbhani 129275152835183641 -
21 Hingoli 82536987871177112 419
22 Beed 182221216124258533 -
23 Nanded 233027628762543361282 1823
24 Osmanabad 127622148728165836 -
25 Latur 167738208048245457 -
26 Buldana 18869522321152586125 390
27 Akola 13529116301001814100 356
28 Washim 86265102071119781 253
29 Amravati 220031626073572889404 1930
30 Yavatmal 207744624584732772514 4531
31 Wardha 106716612371541301150 479
32 Nagpur 328745840684444654438 1137
33 Bhandara 975102113698120089 212
34 Gondia 113320812011961323214 2171
35 Chandrapur 177234920713752204389 3852
36 Gadchiroli 7873059703721073415 7815