विभागीय एकूण आणि आदिवासी लोकसंख्या

मागे पीडीएफ म्हणून निर्यात करा

विभागीय एकूण आणि आदिवासी लोकसंख्या महाराष्ट्र राज्य ( 2011 च्या जनगणनेनुसार)

* हजार मध्ये लोकसंख्या

राज्य लोकसंख्या एकूण लोकसंख्येच्या आदिवासींची टक्केवारी
एकूण आदिवासी
महाराष्ट्र राज्य 112374 10510 9.35

अनु क्रमांक जिल्हा लोकसंख्या एकूण लोकसंख्येच्या आदिवासींची टक्केवारी
एकूण आदिवासी
1 मुंबई उपनगरीय 9357 105 1.12
2 मुंबई शहर 3085 25 0.81
3 ठाणे 8070 425 5.27
4 पालघर 2990 1118 37.39
5 रायगड 2634 305 11.58
6 रत्नागिरी 1615 20 1.24
7 सिंधुदुर्ग 850 7 0.82
अनु क्रमांक जिल्हा लोकसंख्या एकूण लोकसंख्येच्या आदिवासींची टक्केवारी
एकूण आदिवासी
1 नाशिक 6107 1564 25.61
2 धुळे 2051 647 31.55
3 नंदुरबार 1648 1142 69.30
4 जळगाव 4230 604 14.28
5 अहमदनगर 4543 378 8.32
अनु क्रमांक जिल्हा लोकसंख्या एकूण लोकसंख्येच्या आदिवासींची टक्केवारी
एकूण आदिवासी
1 पुणे 9429 349 3.70
2 सातारा 3004 30 1.00
3 सांगली 2822 18 0.64
4 सोलापूर 4318 78 1.81
5 कोल्हापूर 3876 30 0.77
अनु क्रमांक जिल्हा लोकसंख्या एकूण लोकसंख्येच्या आदिवासींची टक्केवारी
एकूण आदिवासी
1 औरंगाबाद 3701 143 3.86
2 जालना 1960 42 2.14
3 परभणी 1836 41 2.23
4 हिंगोली 1177 112 9.52
5 बीड 2585 33 1.28
6 नांदेड 3361 282 8.39
7 उस्मानाबाद 1658 36 2.17
8 लातूर 2454 57 2.32
अनु क्रमांक जिल्हा लोकसंख्या एकूण लोकसंख्येच्या आदिवासींची टक्केवारी
एकूण आदिवासी
1 बुलडाणा 2586 125 4.83
2 अकोला 1814 100 5.51
3 वाशिम 1197 81 6.77
4 अमरावती 2889 404 13.98
5 यवतमाळ 2772 514 18.54
अनु क्रमांक जिल्हा लोकसंख्या एकूण लोकसंख्येच्या आदिवासींची टक्केवारी
एकूण आदिवासी
1 वर्धा 1301 150 11.53
2 नागपूर 4654 438 9.41
3 भंडारा 1200 89 7.42
4 गोंडिया 1323 214 16.18
5 चंद्रपूर 2204 389 17.65
6 गडचिरोली 1073 415 38.68