आलेख आणि चार्ट

महाराष्ट्र राज्य एकूण आणि आदिवासी लोकसंख्या

विभागीय आदिवासी लोकसंख्या ( 2011 च्या जनगणनेनुसार )

  • कोकण विभाग
  • नाशिक विभाग
  • पुणे विभाग
  • औरंगाबाद विभाग
  • अमरावती विभाग
  • नागपूर विभाग
मागे