List Of Scheduled Tribes

Back Export as PDF

List of Scheduled Tribes in Maharashtra State


 • Andh
 • Baiga
 • Barda
 • Bavacha, Bamcha
 • Bhania
 • Bharia Bhumia, Bhuinhar Bhumia, Pando
 • Bhattra
 • Bhil, Bhil Garasia, Dholi Bhil, Dungri Bhil, Dungri Garasia, Mewasi Bhil, Rawal Bhil, Tadvi Bhil, Bhagalia, Bhilala Pawara, Vasava, Vasave
 • Bhunjia
 • Binjhwar
 • Birhul Birhor
 • Chodhara
 • Dhanka, Tadvi, Tetaria , Valvi
 • Dhanwar
 • Dhodia
 • Dubla, Talavia, Halpati
 • Gamit, Gamta, Gavit, Mavchi, Padvi
 • Arakh, Arrak, Agaria, Asur, Badi Maria, Bada Maria, Bhimma, Bhutta, Gond, Rajgond, Koilbhuta, Koilabhuti, Bhar, Bisonborn Maria, Chota Maria, Dandami Maria, Dhuru, Dhuruwa, Dhoba, Dhulia, Dorla, Gaiki, Gatta, Gatti, Gaita, Gond Gowari, Hill maria, Kandra, Kalanga, Khatola, koitar, koya, Khirwar, Khirwara, Kucha, Maria, Kuchaki Maria, Madia, Maria Mana, Mannewar, Moghya, Mogia, Monghya, Mudia, Muria, Nagarchi, Naikpod, Nagrchi, Ojha, Raj, Sonjhari Jhareka, Thatia, Thota, Wade Maria, Vade Maria, Bhatola
 • Halba, Halbi
 • Kamar
 • Kathodi, Katkari, Dhor Kathodi, Dhor Kathkari Son Kathodi, Son Katkari
 • Kawar, Kanwar, Kaur, Cherwa, Rathia, Tanwar, Chattri
 • Khairwar
 • Kharia
 • Kokna, Kokni, Kukna
 • Kol
 • Kolam, Mannervarlu
 • Koli Dhor, Tokre Koli, Kolcha, Kolkha
 • Koli Mahadev, Dongar Koli
 • Koli Malhar
 • Kondh, Khond, Kandh
 • Korku, Bopchi, Mouasi, Nihal, Nahul, Bondhi, Bondeya
 • Koya, Bhine Koya, Rajkoya
 • Nagesia, Nagasia
 • Naikda, Nayak, Cholivala Nayak, Kapadia Nayak, Mota Nayak, Nana Nayak
 • Oraon, Dhangad
 • Pardhan, Pathari, Saroti
 • Pardhi, Advichincher, Phans Pardhi, Phanse Pardhi, Langoli Pardhi, Bahelia, Bahellia, Chita Pardhi, Shikari, Takankar, Takia
 • Parja
 • Patelia
 • Pomla
 • Rathwa
 • Sawar, Sawara
 • Thakur, Thakar, Ka Thakur, Ka Thakar, Ma Thakur, Ma Thakar
 • Thoti
 • Varli
 • Vitolia, Kotwalia, Barodia