Main content

पुनर्निविदा : महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांना सहा महिने कालावधी मध्ये नामवंत खाजगी शिक्षण संस्थेच्या साह्याने ऑनलाईन अँड्रॉइड मोबाईल टॅबलेट द्वारे युजीसी नेट / सेट (UGC-NET/SET) स्पर्धा परीक्षा मार्गदशन करणे योजना
Re-Tender : Request for Proposal (RFP) for Providing Online Coaching on Android Mobile Tablet for UGC-NET/SET Competitive Exams for 100 ST Candidates

गडचिरोली जिल्ह्यातील माडिया समुदयातील माता व बाल यांची आरोग्य स्थिती समजून घेण्यासाठी संशोधन संस्थेची (सेवापुरवठादार) नियुक्ती ई-निविदेव्दारे निवड करणेबाबत
Request for Proposal (RFP) for Selection of Research Institute for conducting / Carry Research on Maternal & Child Health Status of Madia Community in Gadchiroli District

निविदा संच : महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांना सहा महिने कालावधी मध्ये नामवंत खाजगी शिक्षण संस्थेच्या साह्याने ऑनलाईन अँड्रॉइड मोबाईल टॅबलेट द्वारे युजीसी नेट / सेट (UGC-NET/SET) स्पर्धा परीक्षा मार्गदशन करणे योजना
Request for Proposal (RFP) for Providing Online Coaching on Android Mobile Tablet for UGC-NET/SET Competitive Exams for 100 ST Candidates

निविदा संच : महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांना सहा महिने कालावधी मध्ये नामवंत खाजगी शिक्षण संस्थेच्या साह्याने ऑनलाईन अँड्रॉइड मोबाईल टॅबलेट द्वारे युजीसी नेट / सेट (UGC-NET/SET) स्पर्धा परीक्षा मार्गदशन करणे योजना
Request for Proposal (RFP) for Providing Online Coaching on Android Mobile Tablet for UGC-NET/SET Competitive Exams for 100 ST Candidates

निविदा संच : महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांना सहा महिने कालावधी मध्ये नामवंत खाजगी शिक्षण संस्थेच्या साह्याने ऑनलाईन अँड्रॉइड मोबाईल टॅबलेट द्वारे युजीसी नेट / सेट (UGC-NET/SET) स्पर्धा परीक्षा मार्गदशन करणे योजना
Request for Proposal (RFP) for Providing Online Coaching on Android Mobile Tablet for UGC-NET/SET Competitive Exams for 100 ST Candidates

गडचिरोली जिल्ह्यातील माडिया समुदयातील माता व बाल यांची आरोग्य स्थिती समजून घेण्यासाठी संशोधन संस्थेची (सेवापुरवठादार) नियुक्ती ई-निविदेव्दारे निवड करणेबाबत
Request for Proposal (RFP) for Selection of Research Institute for conducting / Carry Research on Maternal & Child Health Status of Madia Community in Gadchiroli District

निविदा संच : महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांना सहा महिने कालावधी मध्ये नामवंत खाजगी शिक्षण संस्थेच्या साह्याने ऑनलाईन अँड्रॉइड मोबाईल टॅबलेट द्वारे युजीसी नेट / सेट (UGC-NET/SET) स्पर्धा परीक्षा मार्गदशन करणे योजना
Request for Proposal (RFP) for Providing Online Coaching on Android Mobile Tablet for UGC-NET/SET Competitive Exams for 100 ST Candidates

गडचिरोली जिल्ह्यातील माडिया समुदयातील माता व बाल यांची आरोग्य स्थिती समजून घेण्यासाठी संशोधन संस्थेची (सेवापुरवठादार) नियुक्ती ई-निविदेव्दारे निवड करणेबाबत
Request for Proposal (RFP) for Selection of Research Institute for conducting / Carry Research on Maternal & Child Health Status of Madia Community in Gadchiroli District

Tender : Provider for online Solution for IFR and CFR Claims : Forest Rights Act, 2006
 • अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी (वनहक्कांची मान्यता) अधिनियम, २००६ आणि नियम २००८ व सुधारित नियम २०१२ अंतर्गत वैयक्तिक व सामूहिक वनहक्क दाव्यांची संपुर्ण प्रक्रिया (end to end solution) ऑनलाईन प्रणालीद्वारे करण्यासाठी सेवापुरवठादार संस्थेची ई निविदेव्दारे निवड करणेबाबत
 • (Selection of SAAS Provider Agency for Providing an end-to-end Solution for Online Processing of IFR and CFR Claims towards implementation of The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 and its Amendment Rules, 2012).
 • Download Tender Notice (English) || Download Tender Document (English) || Schedule of Powerpoint Presentations by Vendors (English)

निविदा संच : महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांना सहा महिने कालावधी मध्ये नामवंत खाजगी शिक्षण संस्थेच्या साह्याने ऑनलाईन अँड्रॉइड मोबाईल टॅबलेट द्वारे युजीसी नेट / सेट (UGC-NET/SET) स्पर्धा परीक्षा मार्गदशन करणे योजना
Request for Proposal (RFP) for Providing Online Coaching on Android Mobile Tablet for UGC-NET/SET Competitive Exams for 100 ST Candidates

गडचिरोली जिल्ह्यातील माडिया समुदयातील माता व बाल यांची आरोग्य स्थिती समजून घेण्यासाठी संशोधन संस्थेची (सेवापुरवठादार) नियुक्ती ई-निविदेव्दारे निवड करणेबाबत
Request for Proposal (RFP) for Selection of Research Institute for conducting / Carry Research on Maternal & Child Health Status of Madia Community in Gadchiroli District

महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांना सहा महिने कालावधी मध्ये नामवंत खाजगी शिक्षण संस्थेच्या साह्याने ऑनलाईन अँड्रॉइड मोबाईल टॅबलेट द्वारे युजीसी नेट / सेट (UGC - NET/SET) स्पर्धा परीक्षा मार्गदशन करणे योजना

निविदा संच : महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांना सहा महिने कालावधी मध्ये नामवंत खाजगी शिक्षण संस्थेच्या साह्याने ऑनलाईन अँड्रॉइड मोबाईल टॅबलेट द्वारे युजीसी नेट / सेट (UGC-NET/SET) स्पर्धा परीक्षा मार्गदशन करणे योजना
Request for Proposal (RFP) for Providing Online Coaching on Android Mobile Tablet for UGC-NET/SET Competitive Exams for 100 ST Candidates

गडचिरोली जिल्ह्यातील माडिया समुदयातील माता व बाल यांची आरोग्य स्थिती समजून घेण्यासाठी संशोधन संस्थेची (सेवापुरवठादार) नियुक्ती ई-निविदेव्दारे निवड करणेबाबत
Request for Proposal (RFP) for Selection of Research Institute for conducting / Carry Research on Maternal & Child Health Status of Madia Community in Gadchiroli District

महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांना एक वर्ष कालावधीचे ऑनलाईन स्वरुपात टॅबच्या माध्यमाने UPSC / MPSC स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन योजनेचा निकाल:

ऑनलाईन टॅब च्या स्वरुपात मेडिकल NEET व अभियांत्रिकी (JEE) स्पर्धा परीक्षा मार्गदशन योजनेच्या लाभाकरिता अर्ज करणेसाठी मुदतवाढ दिनांक ३०/११/२०२१ पर्यंत
ऑनलाईन टॅब च्या स्वरुपात शिक्षण शास्त्र पदविका / पदवी उत्तीर्ण उमेदवारांना महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता स्पर्धा परीक्षा तयारी प्रशिक्षण देणे बाबत योजनेच्या लाभाकरिता अर्ज करणेसाठी मुदतवाढ दिनांक ३०/११/२०२१ पर्यंत

Tender : Provider for online Solution for IFR and CFR Claims : Forest Rights Act, 2006
 • अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी (वनहक्कांची मान्यता) अधिनियम, २००६ आणि नियम २००८ व सुधारित नियम २०१२ अंतर्गत वैयक्तिक व सामूहिक वनहक्क दाव्यांची संपुर्ण प्रक्रिया (end to end solution) ऑनलाईन प्रणालीद्वारे करण्यासाठी सेवापुरवठादार संस्थेची ई निविदेव्दारे निवड करणेबाबत
 • (Selection of SAAS Provider Agency for Providing an end-to-end Solution for Online Processing of IFR and CFR Claims towards implementation of The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 and its Amendment Rules, 2012).
 • Download Tender Notice (English) || Download Tender Document (English) || Schedule of Powerpoint Presentations by Vendors (English)

"She-Box" ऑनलाईन तक्रार व्यवस्थापन प्रणाली

कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या लैंगिक छळ (प्रतिबंद, मनाई व निवारण) अधिनियम २०१३ अंतर्गत केंद्र सरकारच्या महिला व बाल विकास मंत्रालयाची "Sexual Harassment Electronic Box (She-Box)" ही ऑनलाईन तक्रार व्यवस्थापन प्रणाली (Online Complaint Management System) पुढील लिंकवर उपलब्ध आहे :- http://shebox.nic.in/

Merit List for selection of various posts at QUEST (English)

या कार्यालयामार्फत खाली नमूद योजनेच्या लाभाकरिता उमेदवारांकडून अर्ज करणेसाठी उमेदवारांना मुदत वाढ देणेत येत आहे :

 1. विधी (Law) विषयातील पदवी उत्तीर्ण अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन टॅब च्या स्वरुपात न्यायिक सेवा स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण योजना: 15/01/2022 (ऑनलाईन अर्जाची लिंक)
 2. अभियांत्रिकी (Engineering) विषयातील पदवी उतीर्ण अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अभियांत्रिकी सेवा स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण योजना: 15/01/2022 (ऑनलाईन अर्जाची लिंक)

महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांना सहा महिने कालावधी मध्ये नामवंत खाजगी शिक्षण संस्थेच्या साह्याने ऑनलाईन अँड्रॉइड मोबाईल टॅबलेट द्वारे युजीसी नेट / सेट (UGC - NET/SET) स्पर्धा परीक्षा मार्गदशन करणे योजना

निविदा संच : महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांना सहा महिने कालावधी मध्ये नामवंत खाजगी शिक्षण संस्थेच्या साह्याने ऑनलाईन अँड्रॉइड मोबाईल टॅबलेट द्वारे युजीसी नेट / सेट (UGC-NET/SET) स्पर्धा परीक्षा मार्गदशन करणे योजना
Request for Proposal (RFP) for Providing Online Coaching on Android Mobile Tablet for UGC-NET/SET Competitive Exams for 100 ST Candidates

गडचिरोली जिल्ह्यातील माडिया समुदयातील माता व बाल यांची आरोग्य स्थिती समजून घेण्यासाठी संशोधन संस्थेची (सेवापुरवठादार) नियुक्ती ई-निविदेव्दारे निवड करणेबाबत
Request for Proposal (RFP) for Selection of Research Institute for conducting / Carry Research on Maternal & Child Health Status of Madia Community in Gadchiroli District

आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेमार्फत राबविण्यात येणा-या विविध योजनांच्या प्रसिद्धी व माहितीकरिता योजनादर्शिका तयार करणेकरिता सेवा पुरवठादार संस्थेची निवड करणेबाबत
Request for Proposal (RFP) for selection of Service Provider for designing, printing and delivery of Calendars (Yojanadarshika)

महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांना एक वर्ष कालावधीचे ऑनलाईन स्वरुपात टॅबच्या माध्यमाने UPSC / MPSC स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन योजनेचा निकाल:

ऑनलाईन टॅब च्या स्वरुपात मेडिकल NEET व अभियांत्रिकी (JEE) स्पर्धा परीक्षा मार्गदशन योजनेच्या लाभाकरिता अर्ज करणेसाठी मुदतवाढ दिनांक ३०/११/२०२१ पर्यंत
ऑनलाईन टॅब च्या स्वरुपात शिक्षण शास्त्र पदविका / पदवी उत्तीर्ण उमेदवारांना महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता स्पर्धा परीक्षा तयारी प्रशिक्षण देणे बाबत योजनेच्या लाभाकरिता अर्ज करणेसाठी मुदतवाढ दिनांक ३०/११/२०२१ पर्यंत

Tender : Provider for online Solution for IFR and CFR Claims : Forest Rights Act, 2006
 • अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी (वनहक्कांची मान्यता) अधिनियम, २००६ आणि नियम २००८ व सुधारित नियम २०१२ अंतर्गत वैयक्तिक व सामूहिक वनहक्क दाव्यांची संपुर्ण प्रक्रिया (end to end solution) ऑनलाईन प्रणालीद्वारे करण्यासाठी सेवापुरवठादार संस्थेची ई निविदेव्दारे निवड करणेबाबत
 • (Selection of SAAS Provider Agency for Providing an end-to-end Solution for Online Processing of IFR and CFR Claims towards implementation of The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 and its Amendment Rules, 2012).
 • Download Tender Notice (English) || Download Tender Document (English) || Schedule of Powerpoint Presentations by Vendors (English)

"She-Box" ऑनलाईन तक्रार व्यवस्थापन प्रणाली

कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या लैंगिक छळ (प्रतिबंद, मनाई व निवारण) अधिनियम २०१३ अंतर्गत केंद्र सरकारच्या महिला व बाल विकास मंत्रालयाची "Sexual Harassment Electronic Box (She-Box)" ही ऑनलाईन तक्रार व्यवस्थापन प्रणाली (Online Complaint Management System) पुढील लिंकवर उपलब्ध आहे :- http://shebox.nic.in/

या कार्यालयामार्फत खाली नमूद योजनेच्या लाभाकरिता उमेदवारांकडून अर्ज करणेसाठी उमेदवारांना मुदत वाढ देणेत येत आहे :

 1. विधी (Law) विषयातील पदवी उत्तीर्ण अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन टॅब च्या स्वरुपात न्यायिक सेवा स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण योजना: 15/01/2022 (ऑनलाईन अर्जाची लिंक)
 2. अभियांत्रिकी (Engineering) विषयातील पदवी उतीर्ण अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अभियांत्रिकी सेवा स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण योजना: 15/01/2022 (ऑनलाईन अर्जाची लिंक)

महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांना सहा महिने कालावधी मध्ये नामवंत खाजगी शिक्षण संस्थेच्या साह्याने ऑनलाईन अँड्रॉइड मोबाईल टॅबलेट द्वारे युजीसी नेट / सेट (UGC - NET/SET) स्पर्धा परीक्षा मार्गदशन करणे योजना

निविदा संच : महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांना सहा महिने कालावधी मध्ये नामवंत खाजगी शिक्षण संस्थेच्या साह्याने ऑनलाईन अँड्रॉइड मोबाईल टॅबलेट द्वारे युजीसी नेट / सेट (UGC-NET/SET) स्पर्धा परीक्षा मार्गदशन करणे योजना
Request for Proposal (RFP) for Providing Online Coaching on Android Mobile Tablet for UGC-NET/SET Competitive Exams for 100 ST Candidates

गडचिरोली जिल्ह्यातील माडिया समुदयातील माता व बाल यांची आरोग्य स्थिती समजून घेण्यासाठी संशोधन संस्थेची (सेवापुरवठादार) नियुक्ती ई-निविदेव्दारे निवड करणेबाबत
Request for Proposal (RFP) for Selection of Research Institute for conducting / Carry Research on Maternal & Child Health Status of Madia Community in Gadchiroli District

महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांसाठी संघ लोकसेवा आयोग नागरी सेवा मुख्य परीक्षा २०२१ तयारी करिता प्रोत्साहन म्हणून आर्थिक मदत देणे योजना:

महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांना एक वर्ष कालावधीचे ऑनलाईन स्वरुपात टॅबच्या माध्यमाने UPSC / MPSC स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन योजनेचा निकाल:

ऑनलाईन टॅब च्या स्वरुपात मेडिकल NEET व अभियांत्रिकी (JEE) स्पर्धा परीक्षा मार्गदशन योजनेच्या लाभाकरिता अर्ज करणेसाठी मुदतवाढ दिनांक ३०/११/२०२१ पर्यंत
ऑनलाईन टॅब च्या स्वरुपात शिक्षण शास्त्र पदविका / पदवी उत्तीर्ण उमेदवारांना महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता स्पर्धा परीक्षा तयारी प्रशिक्षण देणे बाबत योजनेच्या लाभाकरिता अर्ज करणेसाठी मुदतवाढ दिनांक ३०/११/२०२१ पर्यंत

Tender : Provider for online Solution for IFR and CFR Claims : Forest Rights Act, 2006
 • अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी (वनहक्कांची मान्यता) अधिनियम, २००६ आणि नियम २००८ व सुधारित नियम २०१२ अंतर्गत वैयक्तिक व सामूहिक वनहक्क दाव्यांची संपुर्ण प्रक्रिया (end to end solution) ऑनलाईन प्रणालीद्वारे करण्यासाठी सेवापुरवठादार संस्थेची ई निविदेव्दारे निवड करणेबाबत
 • (Selection of SAAS Provider Agency for Providing an end-to-end Solution for Online Processing of IFR and CFR Claims towards implementation of The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 and its Amendment Rules, 2012).
 • Download Tender Notice (English) || Download Tender Document (English) || Schedule of Powerpoint Presentations by Vendors (English)

"She-Box" ऑनलाईन तक्रार व्यवस्थापन प्रणाली

कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या लैंगिक छळ (प्रतिबंद, मनाई व निवारण) अधिनियम २०१३ अंतर्गत केंद्र सरकारच्या महिला व बाल विकास मंत्रालयाची "Sexual Harassment Electronic Box (She-Box)" ही ऑनलाईन तक्रार व्यवस्थापन प्रणाली (Online Complaint Management System) पुढील लिंकवर उपलब्ध आहे :- http://shebox.nic.in/

महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांना एक वर्ष कालावधीचे ऑनलाईन स्वरुपात टॅबच्या माध्यमाने UPSC / MPSC स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन योजनेचा निकाल: